แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9704 : ฉางซา เจ้าแม่กวนอิม จางเจียเจี้ย(SPRING FEVER) สะพานแก้ว 4วัน3คืน WE

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
11 พ.ค. 61 ฿14,777 ฿17,777 ฿17,777 ฿18,277 (เหลือแค่ 0 ที่)
25 พ.ค. 61 ฿12,777 ฿15,777 ฿15,777 ฿15,777 (เหลือแค่ 0 ที่)
26 พ.ค. 61 ฿15,777 ฿18,777 ฿18,777 ฿19,277 มีที่ว่าง
31 พ.ค. 61 ฿11,777 ฿14,777 ฿14,777 ฿17,677 (เหลือแค่ 8 ที่)
1 มิ.ย. 61 ฿12,777 ฿15,777 ฿15,777 ฿15,777 (เหลือแค่ 0 ที่)
7 มิ.ย. 61 ฿11,777 ฿14,777 ฿14,777 ฿17,677 (เหลือแค่ 0 ที่)
14 มิ.ย. 61 ฿11,777 ฿14,777 ฿14,777 ฿17,677 เกือบเต็ม
22 มิ.ย. 61 ฿12,777 ฿15,777 ฿15,777 ฿15,777 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง