แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9701 : โตเกียว FUJI IBARAKI ซุปตาร์ สกี วาไรตี้ (ไม่มีฟรีเดย์) 5วัน3คืน XJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
30 ม.ค. 61 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿34,899 เกือบเต็ม
31 ม.ค. 61 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿35,899 เกือบเต็ม
4 ก.พ. 61 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿34,899 เกือบเต็ม
5 ก.พ. 61 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿34,899 เกือบเต็ม
6 ก.พ. 61 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿34,899 เกือบเต็ม
7 ก.พ. 61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿36,899 เกือบเต็ม
10 ก.พ. 61 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿35,899 เกือบเต็ม
12 ก.พ. 61 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿35,899 เกือบเต็ม
13 ก.พ. 61 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿35,899 เกือบเต็ม
18 ก.พ. 61 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿35,899 เกือบเต็ม
20 ก.พ. 61 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿34,899 (เหลือแค่ 6 ที่)
21 ก.พ. 61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿36,899 เกือบเต็ม
22 ก.พ. 61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿36,899 เกือบเต็ม
24 ก.พ. 61 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿35,899 เกือบเต็ม
26 ก.พ. 61 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿34,899 (เหลือแค่ 8 ที่)
1 มี.ค. 61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿36,899 (เหลือแค่ 0 ที่)
2 มี.ค. 61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿36,899 เกือบเต็ม
3 มี.ค. 61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿36,899 (เหลือแค่ 4 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง