แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9660 : ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน3คืน CX

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
2 พ.ค. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,499 ฿13,999 (เหลือแค่ 3 ที่)
9 พ.ค. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,499 ฿13,999 มีที่ว่าง
30 พ.ค. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,499 ฿13,999 มีที่ว่าง
7 มิ.ย. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,499 ฿13,999 มีที่ว่าง
28 มิ.ย. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,499 ฿13,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง