แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9653 : เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์(พัก 1 คืน) สวรรค์ดานัง 4วัน3คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
5 มี.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,900 ฿13,900 (เหลือแค่ 2 ที่)
12 มี.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,900 ฿13,900 (เหลือแค่ 2 ที่)
22 มี.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
5 เม.ย. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿19,900 ฿15,900 มีที่ว่าง
19 เม.ย. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿19,900 ฿15,900 มีที่ว่าง
3 พ.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿16,900 ฿12,900 มีที่ว่าง
10 พ.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
17 พ.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
24 พ.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,900 ฿13,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง