แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9640 : จีน ปักกิ่ง เทียนสิน 5วัน4คืน XW

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
30 ส.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿20,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
6 ก.ย. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿20,499 ฿15,999 เกือบเต็ม
13 ก.ย. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿20,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
20 ก.ย. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿20,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
27 ก.ย. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿20,499 ฿15,999 Sold Out
11 ต.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿22,499 ฿17,999 เกือบเต็ม
12 ต.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿22,499 ฿17,999 มีที่ว่าง
15 ต.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿22,499 ฿16,999 มีที่ว่าง
17 ต.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿22,499 ฿16,999 (เหลือแค่ 5 ที่)
18 ต.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿22,499 ฿16,999 เกือบเต็ม
19 ต.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿22,499 ฿17,999 มีที่ว่าง
22 ต.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿22,499 ฿17,999 มีที่ว่าง
23 ต.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿22,499 ฿17,999 เกือบเต็ม
24 ต.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿22,499 ฿16,999 Sold Out
25 ต.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿22,499 ฿16,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง