แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9640 : จีน ปักกิ่ง เทียนสิน 5วัน4คืน XW

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
31 พ.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿17,499 ฿12,999 เกือบเต็ม
7 มิ.ย. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿20,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
14 มิ.ย. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿14,999 มีที่ว่าง
21 มิ.ย. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿20,499 ฿15,999 (เหลือแค่ 5 ที่)
28 มิ.ย. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿14,999 มีที่ว่าง
4 ก.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿20,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
5 ก.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿20,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
12 ก.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿22,499 ฿16,999 มีที่ว่าง
13 ก.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿22,499 ฿17,999 มีที่ว่าง
14 ก.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿22,499 ฿17,999 มีที่ว่าง
16 ก.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿21,499 ฿16,999 มีที่ว่าง
19 ก.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿20,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
25 ก.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿22,499 ฿17,999 มีที่ว่าง
26 ก.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿22,499 ฿17,999 มีที่ว่าง
1 ส.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿20,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
2 ส.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿20,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
8 ส.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿22,499 ฿16,999 มีที่ว่าง
9 ส.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿22,499 ฿16,999 มีที่ว่าง
15 ส.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿20,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
16 ส.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿20,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
22 ส.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿20,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
23 ส.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿20,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
29 ส.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿20,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
30 ส.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿20,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
6 ก.ย. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿20,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
13 ก.ย. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿20,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
20 ก.ย. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿20,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
27 ก.ย. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿20,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
11 ต.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿22,499 ฿17,999 มีที่ว่าง
12 ต.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿22,499 ฿17,999 มีที่ว่าง
15 ต.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿22,499 ฿16,999 มีที่ว่าง
17 ต.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿22,499 ฿16,999 มีที่ว่าง
18 ต.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿22,499 ฿16,999 มีที่ว่าง
19 ต.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿22,499 ฿17,999 มีที่ว่าง
22 ต.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿22,499 ฿17,999 มีที่ว่าง
23 ต.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿22,499 ฿17,999 มีที่ว่าง
24 ต.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿22,499 ฿16,999 มีที่ว่าง
25 ต.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿22,499 ฿16,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง