แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9614 : เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4วัน3คืน VJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
27 ก.ย. 62 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿14,499 ฿10,999 มีที่ว่าง
28 ก.ย. 62 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿14,499 ฿10,999 มีที่ว่าง
4 ต.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 ฿11,999 (เหลือแค่ 8 ที่)
5 ต.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 ฿11,999 มีที่ว่าง
11 ต.ค. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,499 ฿13,999 เกือบเต็ม
12 ต.ค. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,499 ฿13,999 มีที่ว่าง
13 ต.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿16,499 ฿12,999 มีที่ว่าง
19 ต.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 ฿11,999 (เหลือแค่ 5 ที่)
20 ต.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿16,499 ฿12,999 มีที่ว่าง
23 ต.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿16,499 ฿12,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง