แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9609 : ญี่ปุ่น ฮอกไกโด EASY SNOW FROZEN IN HOKKAIDO 5วัน3คืน XW

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
7 ก.พ. 63 ฿36,900 ฿36,900 ฿36,900 ฿45,800 ฿36,900 (เหลือแค่ 2 ที่)
12 ก.พ. 63 ฿27,900 ฿27,900 ฿27,900 ฿36,800 ฿27,900 มีที่ว่าง
14 ก.พ. 63 ฿27,900 ฿27,900 ฿27,900 ฿36,800 ฿27,900 มีที่ว่าง
19 ก.พ. 63 ฿27,900 ฿27,900 ฿27,900 ฿36,800 ฿27,900 มีที่ว่าง
21 ก.พ. 63 ฿27,900 ฿27,900 ฿27,900 ฿36,800 ฿27,900 เกือบเต็ม
26 ก.พ. 63 ฿27,900 ฿27,900 ฿27,900 ฿36,800 ฿27,900 มีที่ว่าง
28 ก.พ. 63 ฿27,900 ฿27,900 ฿27,900 ฿36,800 ฿27,900 มีที่ว่าง
13 มี.ค. 63 ฿26,900 ฿26,900 ฿26,900 ฿35,800 ฿26,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง