แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9595 : เกาหลี สโนว์ ล่องเรือสำราญแม่น้ำฮัน 5วัน3คืน LJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
4 พ.ค. 61 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿20,800 เกือบเต็ม
5 พ.ค. 61 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿21,800 เกือบเต็ม
6 พ.ค. 61 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿20,800 เกือบเต็ม
8 พ.ค. 61 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿20,800 เกือบเต็ม
11 พ.ค. 61 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿20,800 เกือบเต็ม
12 พ.ค. 61 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿21,800 เกือบเต็ม
13 พ.ค. 61 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿20,800 เกือบเต็ม
15 พ.ค. 61 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿20,800 เกือบเต็ม
18 พ.ค. 61 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿20,800 เกือบเต็ม
19 พ.ค. 61 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿21,800 เกือบเต็ม
20 พ.ค. 61 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿20,800 เกือบเต็ม
22 พ.ค. 61 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿20,800 เกือบเต็ม
25 พ.ค. 61 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿22,800 เกือบเต็ม
26 พ.ค. 61 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿21,800 เกือบเต็ม
27 พ.ค. 61 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿20,800 เกือบเต็ม
29 พ.ค. 61 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿20,800 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง