แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9595 : เกาหลี สโนว์ ล่องเรือสำราญแม่น้ำฮัน 5วัน3คืน LJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
28 ม.ค. 61 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿21,800 (เหลือแค่ 3 ที่)
29 ม.ค. 61 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿21,800 เกือบเต็ม
19 ก.พ. 61 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿20,800 (เหลือแค่ 1 ที่)
24 ก.พ. 61 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿21,800 เกือบเต็ม
2 มี.ค. 61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿19,800 (เหลือแค่ 1 ที่)
4 มี.ค. 61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿19,800 (เหลือแค่ 1 ที่)
6 มี.ค. 61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿19,800 มีที่ว่าง
7 มี.ค. 61 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿20,800 (เหลือแค่ 6 ที่)
12 มี.ค. 61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿19,800 มีที่ว่าง
16 มี.ค. 61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿19,800 (เหลือแค่ 2 ที่)
17 มี.ค. 61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿19,800 (เหลือแค่ 1 ที่)
18 มี.ค. 61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿19,800 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง