แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9576 : พม่า ย่างกุ้ง The Holy พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน 8M

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
27 ก.ค. 61 ฿9,888 ฿9,888 ฿9,888 ฿12,888 (เหลือแค่ 0 ที่)
10 ส.ค. 61 ฿10,588 ฿10,588 ฿10,588 ฿13,588 มีที่ว่าง
24 ส.ค. 61 ฿9,888 ฿9,888 ฿9,888 ฿12,888 มีที่ว่าง
7 ก.ย. 61 ฿9,888 ฿9,888 ฿9,888 ฿12,888 มีที่ว่าง
28 ก.ย. 61 ฿9,888 ฿9,888 ฿9,888 ฿12,888 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง