แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9573 : THE GREATEST MANDALAY(มัณฑะเลย์ พุกาม) 4วัน3คืน 8M

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
31 ม.ค. 61 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿15,388 เกือบเต็ม
28 ก.พ. 61 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿16,388 เกือบเต็ม
14 มี.ค. 61 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿16,388 เกือบเต็ม
28 มี.ค. 61 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿15,388 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง