แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9514 : Amazing อิตาลี มิลาน 11วัน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
12 เม.ย. 62 ฿110,000 ฿99,900 ฿88,900 ฿124,500 ฿110,000 (เหลือแค่ 8 ที่)
26 เม.ย. 62 ฿106,000 ฿95,900 ฿84,900 ฿120,500 ฿106,000 เกือบเต็ม
3 พ.ค. 62 ฿106,000 ฿95,900 ฿84,900 ฿120,500 ฿106,000 (เหลือแค่ 8 ที่)
17 พ.ค. 62 ฿101,000 ฿90,900 ฿80,900 ฿115,500 ฿101,000 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง