แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9506 : อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส(ขึ้นเขายูงเฟรา) 11 วัน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
16 มี.ค. 62 ฿110,000 ฿99,000 ฿89,000 ฿122,500 ฿110,000 มีที่ว่าง
6 เม.ย. 62 ฿117,000 ฿106,000 ฿94,000 ฿130,500 ฿117,000 มีที่ว่าง
13 เม.ย. 62 ฿117,000 ฿106,000 ฿94,000 ฿130,500 ฿117,000 มีที่ว่าง
20 เม.ย. 62 ฿108,000 ฿98,000 ฿87,000 ฿121,500 ฿108,000 มีที่ว่าง
27 เม.ย. 62 ฿113,000 ฿102,000 ฿91,000 ฿126,500 ฿113,000 มีที่ว่าง
18 พ.ค. 62 ฿113,000 ฿102,000 ฿91,000 ฿126,500 ฿113,000 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง