แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9481 : เวียดนามเหนือ(CLASSIC VIETNAM) ฮานอย-ฮาลอง 3วัน 2คืน SL

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
2 ก.พ. 61 ฿8,555 ฿8,555 ฿8,555 ฿10,455 เกือบเต็ม
16 ก.พ. 61 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿11,899 (เหลือแค่ 8 ที่)
2 มี.ค. 61 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿11,899 มีที่ว่าง
9 มี.ค. 61 ฿8,555 ฿8,555 ฿8,555 ฿10,455 (เหลือแค่ 8 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง