แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9479 : เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี 4วัน3คืน DD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
21 มี.ค. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 เกือบเต็ม
5 เม.ย. 62 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿18,388 ฿14,888 มีที่ว่าง
12 เม.ย. 62 ฿16,888 ฿16,888 ฿16,888 ฿20,388 ฿16,888 มีที่ว่าง
14 เม.ย. 62 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿18,388 ฿14,888 เกือบเต็ม
19 เม.ย. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 (เหลือแค่ 3 ที่)
3 พ.ค. 62 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿15,388 ฿11,888 มีที่ว่าง
10 พ.ค. 62 ฿10,888 ฿10,888 ฿10,888 ฿14,388 ฿10,888 มีที่ว่าง
16 พ.ค. 62 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿17,388 ฿13,888 มีที่ว่าง
17 พ.ค. 62 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿18,388 ฿14,888 มีที่ว่าง
21 มิ.ย. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 มีที่ว่าง
28 มิ.ย. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง