แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9473 : มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์(พัก 1 คืน) สวรรค์แห่งเมืองดานัง ฮอยอัน 3วัน2คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
29 ม.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿17,400 ฿13,900 มีที่ว่าง
5 ก.พ. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿18,400 ฿14,900 มีที่ว่าง
5 มี.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿11,900 ฿16,400 ฿12,900 มีที่ว่าง
12 มี.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿11,900 ฿16,400 ฿12,900 มีที่ว่าง
19 มี.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿11,900 ฿16,400 ฿12,900 มีที่ว่าง
26 มี.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿11,900 ฿16,400 ฿12,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง