แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9472 : เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ (พักบาน่าฮิลล์) -เว้-ดานัง-ฮอยอัน 4วัน3คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
6 มี.ค. 63 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
13 มี.ค. 63 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
4 เม.ย. 63 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
10 เม.ย. 63 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿20,900 ฿16,900 มีที่ว่าง
11 เม.ย. 63 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿21,900 ฿17,900 มีที่ว่าง
13 เม.ย. 63 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿20,900 ฿16,900 มีที่ว่าง
24 เม.ย. 63 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,900 ฿13,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง