แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9472 : เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ (พักบาน่าฮิลล์) -เว้-ดานัง-ฮอยอัน 4วัน3คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
27 ก.ย. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
4 ต.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
12 ต.ค. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿20,900 ฿16,900 มีที่ว่าง
13 ต.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,900 ฿13,900 (เหลือแค่ 3 ที่)
18 ต.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,900 ฿13,900
20 ต.ค. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿20,900 ฿16,900 มีที่ว่าง
23 ต.ค. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿19,900 ฿15,900 มีที่ว่าง
1 พ.ย. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
8 พ.ย. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
22 พ.ย. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
29 พ.ย. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,900 ฿13,900 (เหลือแค่ 2 ที่)
5 ธ.ค. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿19,900 ฿15,900 มีที่ว่าง
6 ธ.ค. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿19,900 ฿15,900 มีที่ว่าง
20 ธ.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
21 ธ.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
27 ธ.ค. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿20,900 ฿16,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง