แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9468 : พม่า-ย่างกุ้ง-ไหว้พระเก้าวัด 2วัน1คืน 8M

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
26 มิ.ย. 62 ฿7,999 ฿7,999 ฿7,999 ฿9,998 ฿7,999 มีที่ว่าง
10 ก.ค. 62 ฿7,999 ฿7,999 ฿7,999 ฿9,998 ฿7,999 มีที่ว่าง
20 ก.ค. 62 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿10,998 ฿8,999 มีที่ว่าง
24 ก.ค. 62 ฿7,999 ฿7,999 ฿7,999 ฿9,998 ฿7,999 มีที่ว่าง
7 ส.ค. 62 ฿7,999 ฿7,999 ฿7,999 ฿9,998 ฿7,999 มีที่ว่าง
17 ส.ค. 62 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿10,998 ฿8,999 มีที่ว่าง
21 ส.ค. 62 ฿7,999 ฿7,999 ฿7,999 ฿9,998 ฿7,999 มีที่ว่าง
4 ก.ย. 62 ฿7,999 ฿7,999 ฿7,999 ฿9,998 ฿7,999 มีที่ว่าง
18 ก.ย. 62 ฿7,999 ฿7,999 ฿7,999 ฿9,998 ฿7,999 มีที่ว่าง
28 ก.ย. 62 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿10,998 ฿8,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง