แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9468 : พม่า MAKE A WISH MYANMAR ไหว้พระ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2วัน1คืน SL

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
24 ม.ค. 62 ฿6,388 ฿6,388 ฿6,388 ฿8,288 ฿6,388 มีที่ว่าง
28 ม.ค. 62 ฿5,999 ฿5,999 ฿5,999 ฿7,899 ฿5,999 มีที่ว่าง
31 ม.ค. 62 ฿6,388 ฿6,388 ฿6,388 ฿8,288 ฿6,388 มีที่ว่าง
11 ก.พ. 62 ฿5,999 ฿5,999 ฿5,999 ฿7,899 ฿5,999 มีที่ว่าง
14 ก.พ. 62 ฿6,388 ฿6,388 ฿6,388 ฿8,288 ฿6,388 มีที่ว่าง
25 ก.พ. 62 ฿5,999 ฿5,999 ฿5,999 ฿7,899 ฿5,999 มีที่ว่าง
4 มี.ค. 62 ฿5,999 ฿5,999 ฿5,999 ฿7,899 ฿5,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง