แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9465 : พม่า สะสมบุญ พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน DD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
1 มี.ค. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿14,400 ฿10,900 มีที่ว่าง
22 มี.ค. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿14,400 ฿10,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง