แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9448 : จีน เซี่ยงไฮ้ SHANGHAI RIVER FLOW DISNEY 5วัน3คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
28 ก.พ. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿21,499 ฿17,999 มีที่ว่าง
7 มี.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿23,499 ฿19,999 มีที่ว่าง
14 มี.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿23,499 ฿19,999 (เหลือแค่ 3 ที่)
21 มี.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿23,499 ฿19,999 มีที่ว่าง
28 มี.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿23,499 ฿19,999 มีที่ว่าง
27 เม.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿29,499 ฿24,999 มีที่ว่าง
16 พ.ค. 62 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿27,499 ฿22,999 มีที่ว่าง
23 พ.ค. 62 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿26,499 ฿21,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง