แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 939 : ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
4 พ.ค. 62 ฿22,900 ฿21,900 ฿20,900 ฿28,800 ฿22,900 (เหลือแค่ 5 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง