แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9388 : บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน4คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
27 มิ.ย. 62 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,500 ฿24,900 ฿20,900 เกือบเต็ม
4 ก.ค. 62 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,500 ฿23,900 ฿19,900
11 ก.ค. 62 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,500 ฿24,900 ฿20,900 มีที่ว่าง
18 ก.ค. 62 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,500 ฿23,900 ฿19,900 มีที่ว่าง
25 ก.ค. 62 ฿25,900 ฿25,900 ฿25,500 ฿29,900 ฿25,900 มีที่ว่าง
1 ส.ค. 62 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,500 ฿23,900 ฿19,900 มีที่ว่าง
8 ส.ค. 62 ฿24,900 ฿24,900 ฿24,500 ฿28,900 ฿24,900 มีที่ว่าง
15 ส.ค. 62 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,500 ฿24,900 ฿20,900 มีที่ว่าง
22 ส.ค. 62 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,500 ฿24,900 ฿20,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง