แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9383 : กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3วัน2คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
13 ธ.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿14,900 ฿12,900 เกือบเต็ม
29 ธ.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿17,400 ฿14,900 มีที่ว่าง
10 ม.ค. 63 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿14,900 ฿12,900 มีที่ว่าง
24 ม.ค. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿13,900 ฿11,900 มีที่ว่าง
14 ก.พ. 63 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿16,400 ฿13,900 มีที่ว่าง
28 ก.พ. 63 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿14,900 ฿12,900 มีที่ว่าง
13 มี.ค. 63 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿12,900 ฿10,900 มีที่ว่าง
27 มี.ค. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿13,900 ฿11,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง