แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9383 : กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3วัน2คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
5 ก.ค. 62 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿11,999 ฿9,999 มีที่ว่าง
12 ก.ค. 62 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿12,900 ฿10,900 มีที่ว่าง
26 ก.ค. 62 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿12,900 ฿10,900 มีที่ว่าง
9 ส.ค. 62 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿12,900 ฿10,900 มีที่ว่าง
10 ส.ค. 62 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿12,900 ฿10,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง