แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9379 : ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน VZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
30 ส.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
7 ก.ย. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
20 ก.ย. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,900 ฿13,900 เกือบเต็ม
28 ก.ย. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
5 ต.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,900 ฿13,900 (เหลือแค่ 4 ที่)
11 ต.ค. 62 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿21,900 ฿17,900 (เหลือแค่ 4 ที่)
23 ต.ค. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿20,900 ฿16,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง