แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9379 : ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรี NGONG PING 4วัน3คืน EK

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
3 ก.พ. 61 ฿22,900 ฿21,900 ฿20,900 ฿30,900 เกือบเต็ม
17 ก.พ. 61 ฿22,900 ฿21,900 ฿20,900 ฿30,900 (เหลือแค่ 2 ที่)
1 มี.ค. 61 ฿22,900 ฿21,900 ฿20,900 ฿30,900 เกือบเต็ม
10 มี.ค. 61 ฿22,900 ฿21,900 ฿20,900 ฿30,900 เกือบเต็ม
17 มี.ค. 61 ฿22,900 ฿21,900 ฿20,900 ฿30,900 เกือบเต็ม
22 มี.ค. 61 ฿22,900 ฿21,900 ฿20,900 ฿30,900 เกือบเต็ม
29 มี.ค. 61 ฿22,900 ฿21,900 ฿20,900 ฿30,900 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง