แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9363 : เกาหลี SKI WINTER 5วัน3คืน XJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
18 ธ.ค. 61 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿24,999 ฿17,999 มีที่ว่าง
19 ธ.ค. 61 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿27,999 ฿20,999 มีที่ว่าง
20 ธ.ค. 61 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿27,999 ฿20,999 (เหลือแค่ 6 ที่)
22 ธ.ค. 61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿29,999 ฿22,999 มีที่ว่าง
23 ธ.ค. 61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿29,999 ฿22,999 เกือบเต็ม
24 ธ.ค. 61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿29,999 ฿22,999 มีที่ว่าง
25 ธ.ค. 61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿29,999 ฿22,999 (เหลือแค่ 6 ที่)
26 ธ.ค. 61 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿31,999 ฿24,999 มีที่ว่าง
27 ธ.ค. 61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿29,999 ฿22,999 (เหลือแค่ 6 ที่)
30 ธ.ค. 61 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿32,999 ฿25,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง