แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9345 : บาหลี มหัศจรรย์บาหลี 4วัน3คืน SL

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
11 มิ.ย. 63 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿20,400 ฿16,900 มีที่ว่าง
18 มิ.ย. 63 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿19,400 ฿15,900 มีที่ว่าง
24 มิ.ย. 63 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿21,400 ฿17,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง