แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9323 : จีน ซีอาน เจาะตำนานสุสานทหารม้า 4วัน3คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
11 ต.ค. 62 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿24,400 ฿20,900 (เหลือแค่ 5 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง