แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9322 : ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6วัน5คืน MU

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
11 เม.ย. 62 ฿30,999 ฿30,999 ฿30,999 ฿34,999 ฿30,999 (เหลือแค่ 7 ที่)
15 พ.ค. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿28,999 ฿24,999 มีที่ว่าง
18 พ.ค. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿28,999 ฿24,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง