แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9295 : ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ (เทศกาลทิวลิป Keukenhof 2020) 7วัน EK

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
18 มี.ค. 63 ฿40,900 ฿40,900 ฿40,900 ฿50,900 ฿40,900 มีที่ว่าง
20 มี.ค. 63 ฿40,900 ฿40,900 ฿40,900 ฿50,900 ฿40,900 มีที่ว่าง
25 มี.ค. 63 ฿40,900 ฿40,900 ฿40,900 ฿50,900 ฿40,900 (เหลือแค่ 7 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง