แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9268 : อังกฤษ บาธ ซาลิสบัวรี่ ลอนดอน [เลสโก อาร์เทมิส] 6วัน3คืน BI

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
27 ธ.ค. 62 ฿38,999 ฿38,999 ฿38,999 ฿50,998 ฿38,999 เกือบเต็ม
28 ธ.ค. 62 ฿38,999 ฿38,999 ฿38,999 ฿50,998 ฿38,999 (เหลือแค่ 8 ที่)
31 ธ.ค. 62 ฿35,999 ฿35,999 ฿35,999 ฿47,998 ฿35,999 (เหลือแค่ 8 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง