แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9236 : ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซาน 4วัน3คืน VZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
26 ก.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
27 ก.ค. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿20,900 ฿16,900 มีที่ว่าง
9 ส.ค. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿20,900 ฿16,900 มีที่ว่าง
17 ส.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
23 ส.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
31 ส.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
6 ก.ย. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
14 ก.ย. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
21 ก.ย. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
27 ก.ย. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
4 ต.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
12 ต.ค. 62 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿21,900 ฿17,900 มีที่ว่าง
23 ต.ค. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿20,900 ฿16,900 มีที่ว่าง
25 ต.ค. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿20,900 ฿16,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง