แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9236 : มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง (พักจูไห่2+เซินเจิ้น1 คืน) 4วัน3คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
3 พ.ค. 61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿18,499 เกือบเต็ม
10 พ.ค. 61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿18,499 มีที่ว่าง
11 พ.ค. 61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿18,499 มีที่ว่าง
12 พ.ค. 61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿18,499 มีที่ว่าง
17 พ.ค. 61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿18,499 มีที่ว่าง
18 พ.ค. 61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿18,499 มีที่ว่าง
19 พ.ค. 61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿18,499 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง