แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9187 : ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลสโก ส้มจี๊ด] 3วัน2คืน CX

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
13 ธ.ค. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿24,400 ฿18,900 มีที่ว่าง
14 ธ.ค. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿24,400 ฿18,900 มีที่ว่าง
15 ธ.ค. 62 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿23,400 ฿17,900 มีที่ว่าง
20 ธ.ค. 62 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿25,400 ฿19,900 มีที่ว่าง
21 ธ.ค. 62 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿25,400 ฿19,900 มีที่ว่าง
22 ธ.ค. 62 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿23,400 ฿17,900 มีที่ว่าง
30 ธ.ค. 62 ฿26,900 ฿26,900 ฿26,900 ฿33,900 ฿26,900 มีที่ว่าง
31 ธ.ค. 62 ฿26,900 ฿26,900 ฿26,900 ฿33,900 ฿26,900 มีที่ว่าง
10 ม.ค. 63 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿24,400 ฿18,900 มีที่ว่าง
8 ก.พ. 63 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿24,400 ฿18,900 มีที่ว่าง
14 ก.พ. 63 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿24,400 ฿18,900 มีที่ว่าง
16 ก.พ. 63 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿23,400 ฿17,900 มีที่ว่าง
21 ก.พ. 63 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿24,400 ฿18,900 มีที่ว่าง
23 ก.พ. 63 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿23,400 ฿17,900 มีที่ว่าง
28 ก.พ. 63 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿24,400 ฿18,900 มีที่ว่าง
1 มี.ค. 63 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿23,400 ฿17,900 มีที่ว่าง
6 มี.ค. 63 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿24,400 ฿18,900 มีที่ว่าง
13 มี.ค. 63 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿24,400 ฿18,900 มีที่ว่าง
15 มี.ค. 63 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿23,400 ฿17,900 มีที่ว่าง
22 มี.ค. 63 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿24,400 ฿18,900 มีที่ว่าง
28 มี.ค. 63 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿25,400 ฿19,900 มีที่ว่าง
29 มี.ค. 63 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿24,400 ฿18,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง