แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9187 : ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีกแทรม 3วัน2คืน CX

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
4 เม.ย. 62 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿25,800 ฿19,900 มีที่ว่าง
5 เม.ย. 62 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿25,800 ฿19,900 (เหลือแค่ 6 ที่)
6 เม.ย. 62 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿41,800 ฿20,900 มีที่ว่าง
15 เม.ย. 62 ฿25,900 ฿25,906 ฿26,900 ฿51,806 ฿25,900 มีที่ว่าง
19 เม.ย. 62 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿39,800 ฿19,900 มีที่ว่าง
20 เม.ย. 62 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿39,800 ฿19,900 มีที่ว่าง
21 เม.ย. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿37,800 ฿18,900 (เหลือแค่ 8 ที่)
25 เม.ย. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿38,800 ฿18,900 มีที่ว่าง
26 เม.ย. 62 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿38,800 ฿19,900 มีที่ว่าง
27 เม.ย. 62 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿39,800 ฿19,900 มีที่ว่าง
28 เม.ย. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿198,900 ฿37,800 ฿18,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง