แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9187 : ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน CX

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
24 ส.ค. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿23,900 ฿18,900 มีที่ว่าง
30 ส.ค. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿23,900 ฿18,900 มีที่ว่าง
31 ส.ค. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿23,900 ฿18,900 มีที่ว่าง
6 ก.ย. 62 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿22,900 ฿17,900 มีที่ว่าง
7 ก.ย. 62 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿22,900 ฿17,900 มีที่ว่าง
13 ก.ย. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿23,900 ฿18,900 มีที่ว่าง
14 ก.ย. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿23,900 ฿18,900 มีที่ว่าง
20 ก.ย. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿23,900 ฿18,900 มีที่ว่าง
21 ก.ย. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿23,900 ฿18,900 มีที่ว่าง
5 ต.ค. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿23,900 ฿18,900 มีที่ว่าง
12 ต.ค. 62 ฿21,900 ฿21,900 ฿21,900 ฿26,900 ฿21,900 มีที่ว่าง
24 ต.ค. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿23,900 ฿18,900 มีที่ว่าง
25 ต.ค. 62 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿24,900 ฿19,900 มีที่ว่าง
26 ต.ค. 62 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿24,900 ฿19,900 มีที่ว่าง
27 ต.ค. 62 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿24,900 ฿19,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง