แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9187 : ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีกแทรม 3วัน2คืน CX

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
3 มี.ค. 62 ฿17,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿23,800 ฿17,900 มีที่ว่าง
15 มี.ค. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿24,800 ฿18,900 มีที่ว่าง
16 มี.ค. 62 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿25,800 ฿19,900 มีที่ว่าง
17 มี.ค. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿24,800 ฿18,900 มีที่ว่าง
4 เม.ย. 62 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿25,800 ฿19,900 มีที่ว่าง
5 เม.ย. 62 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿26,800 ฿20,900 มีที่ว่าง
6 เม.ย. 62 ฿21,900 ฿21,900 ฿21,900 ฿27,800 ฿21,900 มีที่ว่าง
12 เม.ย. 62 ฿26,900 ฿26,900 ฿26,900 ฿32,800 ฿26,900 มีที่ว่าง
13 เม.ย. 62 ฿26,900 ฿26,900 ฿26,900 ฿32,800 ฿26,900 เกือบเต็ม
14 เม.ย. 62 ฿26,900 ฿26,900 ฿26,900 ฿32,800 ฿26,900 มีที่ว่าง
15 เม.ย. 62 ฿25,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿31,800 ฿25,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง