แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9187 : ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีกแทรม 3วัน2คืน EK

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
5 ต.ค. 61 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿23,999 มีที่ว่าง
6 ต.ค. 61 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿23,999 มีที่ว่าง
12 ต.ค. 61 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿24,999 มีที่ว่าง
13 ต.ค. 61 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿25,999 มีที่ว่าง
19 ต.ค. 61 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿23,999 มีที่ว่าง
20 ต.ค. 61 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿23,999 มีที่ว่าง
21 ต.ค. 61 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿23,999 มีที่ว่าง
26 ต.ค. 61 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿23,999 มีที่ว่าง
27 ต.ค. 61 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿23,999 (เหลือแค่ 0 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง