แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9187 : ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีกแทรม 3วัน2คืน CX

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
21 ธ.ค. 61 ฿19,900 ฿19,900 ฿18,900 ฿25,800 ฿19,900 มีที่ว่าง
22 ธ.ค. 61 ฿21,900 ฿21,900 ฿20,900 ฿27,800 ฿21,900 (เหลือแค่ 5 ที่)
23 ธ.ค. 61 ฿21,900 ฿21,900 ฿20,900 ฿27,800 ฿21,900 เกือบเต็ม
29 ธ.ค. 61 ฿26,900 ฿26,900 ฿25,900 ฿32,800 ฿26,900 เกือบเต็ม
30 ธ.ค. 61 ฿26,900 ฿26,900 ฿25,900 ฿32,800 ฿26,900 เกือบเต็ม
18 ม.ค. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿24,800 ฿18,900 มีที่ว่าง
19 ม.ค. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿24,800 ฿18,900 มีที่ว่าง
25 ม.ค. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿24,800 ฿18,900 เกือบเต็ม
26 ม.ค. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿24,800 ฿18,900 มีที่ว่าง
15 ก.พ. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿24,800 ฿18,900 มีที่ว่าง
16 ก.พ. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿24,800 ฿18,900 มีที่ว่าง
22 ก.พ. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿24,800 ฿18,900 มีที่ว่าง
3 มี.ค. 62 ฿17,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿23,800 ฿17,900 มีที่ว่าง
9 มี.ค. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿24,800 ฿18,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง