แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9175 : HAPPY HOKKAIDO สกี ฟินเว่อร์ 5วัน3คืน XJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
7 พ.ย. 61 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿34,899 ฿25,999 เกือบเต็ม
23 พ.ย. 61 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿34,899 ฿25,999 (เหลือแค่ 8 ที่)
1 ธ.ค. 61 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿38,899 ฿29,999 มีที่ว่าง
4 ธ.ค. 61 ฿30,999 ฿30,999 ฿30,999 ฿39,899 ฿30,999 มีที่ว่าง
6 ธ.ค. 61 ฿33,999 ฿33,999 ฿33,999 ฿42,899 ฿33,999 มีที่ว่าง
13 ธ.ค. 61 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿38,899 ฿29,999 เกือบเต็ม
28 ก.พ. 62 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿37,899 ฿28,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง