แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9129 : ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นหมุ่น 3วัน2คืน CX

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
6 ต.ค. 61 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿18,400 มีที่ว่าง
12 ต.ค. 61 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿24,900 มีที่ว่าง
19 ต.ค. 61 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿18,400 มีที่ว่าง
20 ต.ค. 61 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿18,400 (เหลือแค่ 8 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง