แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9126 : พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน PG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
22 พ.ย. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿17,388 ฿12,888 (เหลือแค่ 4 ที่)
29 พ.ย. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿17,388 ฿12,888

จำนวนผู้เดินทาง