แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9126 : BLESSING MYANMAR พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
20 ธ.ค. 61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿15,999 ฿12,999 เกือบเต็ม
21 ธ.ค. 61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿15,999 ฿12,999 เกือบเต็ม
22 ธ.ค. 61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿15,999 ฿12,999 เกือบเต็ม
27 ธ.ค. 61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿16,999 ฿13,999 เกือบเต็ม
28 ธ.ค. 61 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿18,499 ฿14,999 มีที่ว่าง
29 ธ.ค. 61 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿18,499 ฿14,999 เกือบเต็ม
30 ธ.ค. 61 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿18,499 ฿14,999 (เหลือแค่ 7 ที่)
31 ธ.ค. 61 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿18,499 ฿14,999 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง