แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9120 : THE HOLY MYANMAR อิ่มบุญพม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
21 ธ.ค. 61 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,999 ฿11,999 เกือบเต็ม
28 ธ.ค. 61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿16,999 ฿13,999 เกือบเต็ม
29 ธ.ค. 61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿16,999 ฿13,999 (เหลือแค่ 4 ที่)
30 ธ.ค. 61 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿18,499 ฿14,999 เกือบเต็ม
31 ธ.ค. 61 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿18,499 ฿14,999 เกือบเต็ม
4 ม.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,999 ฿11,999 เกือบเต็ม
11 ม.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,999 ฿11,999 เกือบเต็ม
18 ม.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,999 ฿11,999 มีที่ว่าง
25 ม.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,999 ฿11,999 เกือบเต็ม
8 ก.พ. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,999 ฿11,999 มีที่ว่าง
15 ก.พ. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,999 ฿11,999 มีที่ว่าง
22 ก.พ. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,999 ฿11,999 มีที่ว่าง
1 มี.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,999 ฿11,999 มีที่ว่าง
8 มี.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,999 ฿11,999 มีที่ว่าง
15 มี.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,999 ฿11,999 มีที่ว่าง
22 มี.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,999 ฿11,999 มีที่ว่าง
29 มี.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,999 ฿11,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง