แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9088 : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5วัน3คืน XW

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
6 เม.ย. 62 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿16,399 ฿12,899 มีที่ว่าง
11 เม.ย. 62 ฿15,899 ฿15,899 ฿15,899 ฿19,399 ฿15,899 (เหลือแค่ 7 ที่)
12 เม.ย. 62 ฿15,899 ฿15,899 ฿15,899 ฿19,399 ฿15,899 (เหลือแค่ 3 ที่)
17 พ.ค. 62 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿16,399 ฿12,899 มีที่ว่าง
6 มิ.ย. 62 ฿9,899 ฿9,899 ฿9,899 ฿13,399 ฿9,899 (เหลือแค่ 4 ที่)
20 มิ.ย. 62 ฿9,899 ฿9,899 ฿9,899 ฿13,399 ฿9,899 มีที่ว่าง
13 ก.ค. 62 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿17,399 ฿13,899 มีที่ว่าง
8 ส.ค. 62 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿16,399 ฿12,899 มีที่ว่าง
22 ส.ค. 62 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿16,399 ฿12,899 มีที่ว่าง
5 ก.ย. 62 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿16,399 ฿12,899 มีที่ว่าง
19 ก.ย. 62 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿16,399 ฿12,899 มีที่ว่าง
11 ต.ค. 62 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿16,399 ฿12,899 มีที่ว่าง
19 ต.ค. 62 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿17,399 ฿13,899 มีที่ว่าง
23 ต.ค. 62 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿17,399 ฿13,899 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง