แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9088 : จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5วัน3คืน XW

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
11 ต.ค. 62 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿16,399 ฿12,899 มีที่ว่าง
23 ต.ค. 62 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿17,399 ฿13,899 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง