แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9073 : พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 4วัน3คืน PG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
27 ธ.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿20,999 ฿17,999
28 ธ.ค. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿21,999 ฿18,999 (เหลือแค่ 2 ที่)
29 ธ.ค. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿21,999 ฿18,999 (เหลือแค่ 6 ที่)
30 ธ.ค. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿21,999 ฿18,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง