แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9073 : พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 4วัน3คืน PG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
28 พ.ย. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿17,999 ฿14,999 (เหลือแค่ 7 ที่)
29 พ.ย. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿17,999 ฿14,999 (เหลือแค่ 7 ที่)
19 ธ.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿17,999 ฿14,999 (เหลือแค่ 4 ที่)
20 ธ.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿17,999 ฿14,999 มีที่ว่าง
26 ธ.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿19,999 ฿16,999 เกือบเต็ม
27 ธ.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿20,999 ฿17,999 มีที่ว่าง
28 ธ.ค. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿21,999 ฿18,999 มีที่ว่าง
29 ธ.ค. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿21,999 ฿18,999 มีที่ว่าง
30 ธ.ค. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿21,999 ฿18,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง